Polskie maszyny rolnicze i ogrodnicze

Przenosnik tasmowy V-niecka

Przenośnik taśmowy V niecka wykonujemy zarówno na taśmach PCV, jak również gumowych. Podparcie mogą stanowić zestawy dwu-, trzy- i cztero- krążnikowe w zależności od zastosowania.